Urmăriţi-ne

CIFRE și CARACTERISTICI

Portofoliul și resursa umană:

- 100 de produse înregistrate în România
- 25 de produse înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)
- 150 de angajați

CIFRE și CARACTERISTICI

Capacitate de producție anuală:

- 1 milion de tuburi
- 12 milioane de comprimate
- 100 milioane de pliculețe
- 500 milioane de capsule

CIFRE și CARACTERISTICI

Avantajul competitiv:

- echipamente moderne
- sistem eficient de asigurare a calității
- personal specializat și instruit continuu
- tehnologie actuală

CIFRE și CARACTERISTICI

Capacitate de producție anuală:

- 1 milion de tuburi
- 12 milioane de comprimate
- 100 milioane de pliculețe
- 500 milioane de capsule

CIFRE și CARACTERISTICI

Portofoliul și resursa umană:

- 100 de produse înregistrate în România
- 25 de produse înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)
- 150 de angajați

CIFRE și CARACTERISTICI

Avantajul competitiv:

- echipamente moderne
- sistem eficient de asigurare a calității
- personal specializat și instruit continuu
- tehnologie actuală

CIFRE și CARACTERISTICI

Capacitate de producție anuală:

- 1 milion de tuburi
- 12 milioane de comprimate
- 100 milioane de pliculețe
- 500 milioane de capsule

CIFRE și CARACTERISTICI

Portofoliul și resursa umană:

- 100 de produse înregistrate în România
- 25 de produse înregistrate la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)
- 150 de angajați

Politica de confidentialitate

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE A SITE-ULUI WEB

INRODUCERE
SLAVIA PHARM S.R.L. cu sediul in Bucureşti, B-dul Theodor Pallady, nr. 44C, 032266, Sector 3, inregistrata la Oficiul Registrul Comertului sub nr. J40/3503/1997, CUI 9427294, reprezentata legal prin administrator Gheorghiev Slavi, in calitate de Operator de date cu caracter personal (denumit in continuare “Operatorul” sau “Societatea”) si se angajeaza sa respecte viata privata a utilizatorilor site-ului www.slaviapharm.eu, aflat in proprietatea sa.
Prezenta politica de confidentialitate se bazeaza pe Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea cem priveste prelucrarea datelor cu carcater personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “Regulamentul General de Protectie a Datelor”), care se aplica din data de 25 mai 2018.
Aceasta politica de confidentialitate descrie modul in care Operatorul colecteaza, prelucreaza, transfera si protejeaza datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului pe care acestia le furnizeaza atunci cand utilizeaza serviciile [www.slaviapharm.eu] (denumite in continuare “Serviciile).
Politica de confidentialitate face parte integranta din Termenii si conditiile de utilizare a site-ului [http://slaviapharm.ro/politica-de-utilizare-a-cookie-urilor/].

RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR
Operatorul a desemnat un responsabil cu protectia datelor care poate fi contactat pentru orice intrebari si nelamuriri privind prelucrarea datelor cu caracter personal la urmatoarea adresa de e-mail [dpo@slaviapharm.ro].

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRAM?
Atunci cand utilizati Serviciile [www.slaviapharm.eu] vom prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa postala, nume de utilizator, locatia, adresa IP (denumite in continuare “Date personale”).

SCOPURILE SI TEMEIURILE PRELUCRARII DATELOR PERSONALE
Operatorul prelucrareaza Datele personale in urmatoarele scopuri:
1. Crearea si folosirea contului de utilizator
Atunci cand va creati un cont pe [www.slaviapharm.eu] colectam informatii precum nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail. Prelucram aceste date in temeiul executarii unui contract, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul General de Protectie a Datelor. Refuzul dumneavoastra de a ne furniza datele mai sus mentionate va conduce la imposibilitatea crearii contului de utilizator.
2. Marketing, reclama si publicitate
Vom colecta si utiliza informatii precum: nume, prenume, adresa de e-mail pentru a va transmite informari comerciale legate de Serviciile noastre, insa numai ulterior obtinerii consimtamantului expres prin exprimarea optiunii dumneavoastra in acest sens, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit a) din Regulamentul General de Protectie a Datelor.
3. Profilare
Pentru imbunatatirea calitatii Serviciilor noastre, putem combina Datele personale (nume, prenume, adresa de e-mail care sunt furnizate direct de catre dumneavoastra cu alte date provenite din alte surse precum cookie-urile, insa numai ulterior obtinerii consimtamantului expres prin exprimarea optiunii dumneavoastra in acest sens, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul General de Protectie a Datelor.
4. Corespondenta
Vom colecta informatii precum: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, pentru a va comunica in legatura informari legate de prestarea Serviciilor noastre, precum si pentru comunicarea oricaror modificari aduse prezentei Politici de confidentialitate. Prelucram aceste date in temeiul executarii unui contract, in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul General de Protectie a Datelor. Refuzul furnizarii datelor mai sus mentionate va conduce la imposibilitatea transmiterii oricaror informatii legate de Serviciile Societatii.
5. Indeplinirea unor obligatii legale
Atunci cand autoritatile publice ne solicita anumite informatii, vom prelucra informatii precum: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa postala, pentru a raspunde unor astfel de solicitari, in conformitate cu art. 6 alin (1), lit. c) din Regulamentul General de Protectie a Datelor. Netransmiterea datelor personale mai sus mentionate in vederea indeplinirii unei obligatii legale va putea conduce la producerea unor consecinte negative (sanctiuni, amenzi etc) pentru Societatea noastra.

DURATA DE STOCARE A DATELOR
Datele personale vor fi stocate dupa cum urmeaza:
1. Crearea si folosirea contului de utilizator – Datele personale vor fi stocate pe durata necesara administrarii contului de utilizator, pana la momentul in care optati pentru stergerea acestuia.
2. Marketing, reclama si publicitate – Datele personale vor fi stocate pana la momentul in care va retrageti consimtamantul, dar nu mai mult de 5 ani de la data la care le-ati furnizat.
3. Profilare – Datele personale vor fi stocate pana la momentul in care va retrageti consimtamantul, dar nu mai mult de 5 ani de la data la care le-ati furnizat.
4. Corespondenta – Datele personale vor fi stocate pe toata perioada existentei contului de utilizator, pana la momentul stergerii acestuia de catre dumneavoastra.
5. Indeplinirea unei obligatii legale – Datele personale vor fi stocate pe toata durata mentionata in obligatiile legale instituite in sarcina Operatorului.
Operatorul va sterge sau anonimiza toate Datele personale pentru care v-ati retras consimtamantul, a expirat durata de stocare maxima de 5 ani mai sus mentionata sau care nu mai sunt necesare pentru indeplinirea oricaruia dintre scopurile enumerate mai sus.

CAND SI CUM DEZVALUIM DATELE PERSONALE?
Societatea noastra nu va dezvalui Datele personale decat in urmatoarele situatii:
a. Atunci cand avem acordul dumneavoastra expres in acest sens;
b. Atunci cand suntem obligati sa dezvaluim Datele personale in temeiul unei obligatii legale urmatoarelor categorii de destinatari: autoritati publice, auditori sau institutii competente in realizarea controalelor asupra Operatorului;
c. Pentru atingerea oricaruia dintre scopurile mai sus enumerate, Societatea noastra poate utiliza serviciile mai multor parteneri contractuali, iar acestora le vor fi divulgate Datele personale pentru a fi utilizate in limitele obligatiilor pe care si le-au asumat fata de societatea noastra. Acesti parteneri pot avea calitatea de persoane imputernicite si/sau operatori de date independent. De asemenea, unii dintre parteneri sunt terte parti care nu intentioneaza sa prelucreze Datele personale, insa pot avea acces la acestea in indeplinirea sarcinilor sau interactiunilor lor cu Societatea noastra, cum ar fi societati care asigura mentenanta tehnica, auditori financiar sau juridici. Va asiguram ca depunem toate eforturile necesare pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care colaboram prelucreaza Datele personale in conditii de siguranta si securitate.
d. Atunci cand exista litigii si/sau alte reclamatii la adresa Societatii noastre.

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE IN AFARA UNIUNII EUROPENE SI/SAU SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN
Inainte de a transfera Datele personale unui stat sau organizatii internationale din afara Uniunii Europene si/sau Spatiului Economic European, ne vom asigura de respectarea tuturor conditiilor impuse de Regulamentul General de Protectie a Datelor, precum si de orice legislatie aplicabila protectiei datelor cu caracter personal.

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRA?
In conformitate cu prevederile Regulamentului General de Protectie a Datelor, beneficiate de urmatoarele drepturi in calitate de persoane vizate:
1. DREPT DE ACCES – insemnand dreptul dumneavoastra de a solicita confirmarea faptului ca Datele personale sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. De asemenea, la solicitarea dumneavoastra, veti primi si o copie a Datelor personale;
2. DREPT LA RECTIFICARE – insemnand dreptul dumneavoastra de a obtine rectificarea Datelor personale care sunt inexacte, precum si completarea Datelor personale care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea de catre dumneavoastra de informatii suplimentare;
3. DREPTUL LA STERGEREA DATELOR – insemnand ca in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care va retrageti consimtamantul sau in cazul in care se constata ca Datele personale au fost prelucrate ilegal), aveti dreptul de a obtine din partea Operatorului stergerea Datelor personale;
4. DREPTUL DE A RETRAGE CONSIMTAMANTUL – insemnand dreptul dumneavoastra de a va retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea Datelor personale, cu mentiunea ca prelucrarea Datelor personale anterior momentului retragerii consimtamantului ramane valabila.
5. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – insemnand dreptul dumneavoastra de a primi Datele personale pe care le-ati furnizat într-un format structurat, care poate fi citit automat si dreptul de a solicita ca Datele personale sa fie transmite altui operator ales de dumneavoastra;
6. DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII – Insemnand dreptul dumneavoastra de a obține din partea Operatorului restricționarea prelucrării Datelor personale in anumite situatii reglementate expres de lege (in special in cazul in care contestati exactitatea Datelor personale sau in cazul in care prelucrarea este ilegala, dar dumneavoastra va opuneti stergerii Datelor personale). In aceste situatii, cu exceptia stocarii, Datele personale nu vor mai fi prelucrate.
7. DREPTUL LA OPOZITIE – insemnand dreptul dumneavoastra de a va opune prelucrarii datelor in anumite cazuri, inclusiv crearii de profiluri (marketing direct, cercetare stiintifica, istorica sau statistica, interesul legitim al operatorului, interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul).
8. DREPTUL DE A DEPUNE PLANGERE – insemnand dreptul dumneavoastra de a depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a Datelor personale. Plangerea se depune la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Pentru exercitarea oricaruia dintre drepturile mai sus enumerate, puteti opta pentru una dintre urmatoarele modalitati: Depunerea unei cereri scrise, datate si semnate la urmatoarea adresa postala:
[ Slavia Pharm SRL – B-dul. Theodor Pallady nr. 44C, Sector 3, Bucuresti, cod postal 032266];
a. Prin transmiterea unei cereri la urmatoarea adresa de e-mail: [dpo@slaviapharm.ro];
b. Telefonic la urmatorul numar de telefon [021/304.63.84].

MASURI DE SECURITATE
Societatea noastra va depune toate diligentele si va adopta toate masurile tehnice si organizatorice necesare protejarii Datelor personale impotriva pierderii, furtului, utilizarii necorespunzatoare, accesului neautorizat, dezvaluirii neautorizate, alterarii si distrugerii. In acest sens vom folosi metode precum criptarea, parolare si limitarea accesului la datele personale.
De asemenea, vom actualiza si testa periodic securitatea tehnologiilor pe care le folosim. Totodata, vom informa si instrui personalul nostru in legatura cu importanta confidentialitatii si protectiei datelor dumneavoastra cu caracter personal.

PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR SUB VARSTA DE 16 ANI
Toate activitatile de prelucrare prezentate in prezenta politica de confidentialitate vizeaza doar persoanele care au cel putin varsta de 16 ani. Utilizarea Datelor personale, precum si a rezultatelor prelucrarii acestora este strict interzisa cu privire la copiii care nu au implinit varsta de 16 ani, fara consimtamantul parintilor/reprezentantilor legali ai acestora. Totusi, in stiuatia exceptionala in care va avea loc o astfel de prelucrare a Datelor personale, o vom inceta de indata.

MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENTIALITATE
Ne rezervam dreptul de a modifica si/sau completa prezenta politica de confidentialitate in orice moment, din orice motiv, fara vreo notificare, alta decat publicarea politicii de confidentialitate astfel cum a fost modificata si/sau completata pe site-ul nostru.

CONTACT
Pentru mai multe detalii, precum si pentru orice alte nelamuriri sau intrebari legate de prezenta politica de confidentialitate, ne puteti contacta la urmatoarele date de contact [contact@slaviapharm.ro; dpo@slaviapharm.ro; 021/304.63.84].

Administrator/Director Executiv
Dr. Gheorghiev Slavi Florin

Data:
16.01.2019